Thailand Business Pages (Thailand trade)

ซี. เอส. เอ็ม. ออโต้เทค บจก.

ติดต่อเรา

ซี. เอส. เอ็ม. ออโต้เทค บจก.
ที่อยู่ : 284 ซอยทองนพคุณ หมู่ 1 ถนนแพรกษา
ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ : 02-701-9313,02-701-9311
โทรสาร : 02-707-8512
อีเมลล์ : csmauto@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.csm-autotech.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

เชื่อม TIC = 3 PCS

ชื่อสินค้า :เชื่อม TIC = 3 PCS
รหัสสินค้า :TIC

รายละเอียดสินค้า

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส TIC เชื่อม TIC = 3 PCS
ถึง : ซี. เอส. เอ็ม. ออโต้เทค บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร